Opleiding

Mevr. Mr. R. de Vogel
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor tolken en vertalers van het Ministerie van Justitie
Lid van het Nederlands Genootschap voor tolken en vertalers
Beëdigd als vertaler Litouws aan de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch

1993-1997
Franse taal en civilisatie, Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Sorbonne te Parijs

1999-2004
Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg

2005-2006
Posthogeschool cursus ‘Juridisch Frans’ aan de vertalers en tolken Hogeschool Lessius te Antwerpen

2007 tot 2008
Cursus juridische vertalers taaloverstijgend Frans bij de Stichting Instituut van gerechtstolken en -vertalers

2008 tot heden
In het kader van permanente educatie diverse bij- en nascholingscursussen op juridisch/taalkundig gebied